8. LIKOVNA RADIONICA "PESKI-ART 2020. ĐURĐEVAC"

Udruga PESKI-ART ĐURĐEVAC

   U želji održanja tradicije i kontinuiteta obilježavanja značajnih datuma novije hrvatske povijesti, a unatoč situaciji sa epidemijom bolesti covid-19 i ove godine se održava manifestacija 8. Likovne radionice „Peski-Art 2020. Đurđevac“ . S obzirom da je sada 8. listopada , bivši blagdan Dan neovisnosti, a na koji dan se do sada održavala radionica, radni dan, likovnu radionicu održavamo u subotu 10. listopada 2020. godine.


 Cilj ove kulturne priredbe je obilježavanje značajnih datuma novije hrvatske povijesti posebice obilježavanje obljetnice izricanja oslobađajuće presude hrvatskim generalima u Haagu, a naročito u čast generala Mladena Markača koji je naš sugrađanin i počasni građanin našega Grada, ali i Županije i još niza gradova u Hrvatskoj.

    Pored ove likovne radionice u sklopu projekta je i prigodna svečanost sa izložbom nastalih radova koja se održava uoči ili na dan izricanja oslobađajuće presude 16.11.,a kojoj najčešće prisustvuje i general Markač, a pod nazivom „Podravina svojemu generalu“.  

    Prema zamisli organizatora , slike nastale na likovnoj radionici (cijela izložba) nakon svečanosti i završetka izložbe koja se održava u domu „Mladen Markač“ u Đurđevcu, poklanja se gradovima ili institucijama koje posebno cijene doprinos generala Markača hrvatskoj slobodi, a posebice gdje je general Markač počasni građanin.

Ove 2020. godine likovni radovi biti će darovani Općoj bonici Gospić kao jednoj od ratnih bolnica u Domovinskom ratu, a s kojima smo već kontaktirali i koji su nam pismeno odgovorili o prihvaćanju donacije a preslika njihova dopisa je u prilogu.


VRH